Over bestuurders
aansprakelijkheid

Faillissement meest voorkomende reden voor mogelijke claim

Wat is het

De kern van de bestuurdersaansprakelijkheids
verzekering is het bieden van bescherming van het privévermogen van bestuurders, commissarissen en toezichthouders.

Sinds in de jaren ´80 verscheidene nieuwe "anti-misbruikwetten" zijn aangenomen, is de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen aanzienlijk verscherpt, met als gevolg dat het voor de bestuurders en commissarissen bijna niet meer mogelijk is om zich achter de rechtspersoon te verschuilen voor iets waar zij zelf aansprakelijk voor zijn of worden geacht.

Deze wetten hebben er tevens voor gezorgd dat er een lagere drempel is ontstaan om naar de rechter te stappen in het geval van onbehoorlijk bestuur (mismanagement) of een vermoeden hiervan.

Meer claims

De afgelopen jaren is er een tendens waar te nemen dat bestuurdersaansprakelijkheid steeds sneller wordt aangenomen. Hierdoor heeft bestuurdersaansprakelijkheid in Nederland een vlucht genomen. Als gevolg hiervan is een bestuurdersaansprakelijkheids
verzekering voor ondernemers steeds meer een noodzaak.

Niet alleen groeit het aantal claims tegen bestuurders en commissarissen van bedrijven, maar wat met name opvalt is dat steeds hogere schadevergoedingen worden verlangd en door de rechter worden toegewezen.

Een bestuurder of commissaris kan ongewild in een procedure worden betrokken waarbij de kosten van een advocaat behoorlijk kunnen oplopen. Een "normale" rechtsbijstandverzekering zal deze kosten niet vergoeden!

Privévermogen

De bestuurdersaansprakelijkheids
verzekering biedt de voormalige, huidige en toekomstige bestuurders en commissarissen van privaatrechtelijke rechtspersonen bescherming tegen aanspraken op hun privévermogen.

Bestuurders en commissarissen kunnen hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld, hetgeen wil zeggen dat elke persoon afzonderlijk kan worden aangesproken voor de totaal te verhalen vermogensschade, ook al is deze (mede) veroorzaakt door een medebestuurder of -commissaris.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kan daarbij hulp verlenen door juridische bijstand te verlenen, verzekerde te begeleiden, indien noodzakelijk de (gerechtelijke) procedure uit handen te nemen en de eventuele schade te vergoeden.

Faillissement oorzaak nr. 1

Faillissement is nog steeds de meest voorkomende reden voor een mogelijke claim. De laatste jaren is het aantal faillissementen sterk toegenomen, dit geldt vooral voor startende bedrijven.

Het afgelopen jaar zijn er rond de 6.000 faillissementen uitgesproken. Hiervan was ruim 75 % het gevolg van een gebrek aan baten en in 30 % van de gevallen was "mismanagement" de oorzaak. De recent afgewikkelde faillissementen van vennootschappen hebben 1,6 miljard euro aan onbetaalde schuld achtergelaten.

Van al deze faillissementen was bij ongeveer 12,5 % sprake van een opzettelijke benadeling van schuldeisers.

Claimende partijen

 • Aandeelhouders
 • Klanten
 • Belangenorganisaties
 • Pensioenfondsen
 • Banken
 • Leveranciers
 • Overnamepartners
 • Curatoren
 • (ex-)werknemers
 • Crediteuren
 • Fiscus

Interne aansprakelijkheid

Naast deze "derden" heeft ook het bedrijf zelf de mogelijkheid een claim tegen haar bestuurders en commissarissen in te stellen. Ook in het geval van "interne aansprakelijkheid" hebben de bestuurders en commisarissen dekking onder de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Live chat

Deze website maakt gebruik van Cookies. Door het gebruik te maken van onze site accepteer je de voorwaarden van onze Privacy Policy.