Veelgestelde vragen

Execution only Als u via deze website zelf een berekening maakt of een verzekering sluit, dan handelt u volgens het principe van "execution only". Dat wil zeggen dat u van ons, Klap b.v, géén advies krijgt en dat u zelf uw eigen situatie en de marktsituatie beoordeelt en geheel zelfstandig een product kiest dat volgens u het beste bij u past. Wilt u toch liever een gedegen advies bel dan 020 795 79 86. Wij staan u graag bij in het maken van uw afweging en het nemen van uw beslissing.

Wat dekt een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering? Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt het privévermogen van de bestuurder en commissaris.

Heeft een directeur grootaandeelhouder, die alle touwtjes in handen heeft, echt een bestuurdersaansprakelijkheidverzekering nodig? Ja, ook al denkt u dat u handelt als goed bestuurder, dan nog bestaat de mogelijkheid dat u door derden wordt aangesproken (bijvoorbeeld banken, werknemers, klanten, etc.). De kosten van verweer vormen een belangrijk onderdeel van de polis.

Zijn de verweerskosten van een bestuurdersaansprakelijkheidsclaim te verhalen op mijn rechtsbijstandpolis? Nee, in beginsel biedt een rechtsbijstandpolis geen dekking voor bestuurders of commissarissen. Hiervoor dient u een aparte bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Kan ik ook worden aangesproken wanneer ik zonder vergoeding bestuurstaken verricht bij de plaatselijke vereniging? Ja, het betalingselement is niet van belang. Ook bestuurders of toezichthouders van een vereniging of stichting - met of zonder winstoogmerk - kunnen persoonlijke aansprakelijkheid oplopen.

Kan ik als bestuurder door mijn werkgever worden aangesproken en is deze "interne" aansprakelijkheid dan ook gedekt onder de polis? Ja, volgens wetgeving kan ook de rechtspersoon haar bestuurders en commissarissen aanspreken op onbehoorlijke taakvervulling. Deze interne aansprakelijkheid is gedekt onder de polis.

Zijn opzettelijke handelingen gedekt? Nee, opzet en frauduleus handelen zijn uitgesloten onder de polis. De verweerkosten die worden gemaakt tot de uiteindelijke uitspraak door de rechter worden wel vergoed.

Mijn werkgever heeft mij gevrijwaard. Heb ik dan nog een verzekering nodig? Of er nog een verzekering nodig is hangt van de inhoud van de vrijwaring af. Ook in het geval de claim jegens de bestuurder wordt doorgeschoven naar de rechtspersoon, biedt de verzekering dekking. Als de rechtspersoon failliet is, verleent de verzekering nog altijd gedurende 4 maanden nameldingsperiode dekking.

Is Bestuurdersaansprakelijkheidspolis.nl onafhankelijk? Ja, wij zijn volledig onafhankelijk en geen eigendom van een verzekeringsmaatschappij. Ook hebben wij geen verplichtingen of afspraken om verzekeringen bij één of meerdere maatschappijen onder te brengen. Ook ontvangen wij geen bonussen voor het onderbrengen van verzekeringen. De verdiensten bestaan uit de doorlopende provisie op afgesloten verzekeringen.

Wij maken op basis van onze deskundigheid en onafhankelijkheid een keuze uit het aanbod in de markt en neemt alleen verzekeringen op in haar aanbod waarvan wij overtuigd zijn dat dit een goed en transparant product is met als belangrijkste kenmerk het belang van de consument.

Bedrijfsaansprakelijkheidspolis.nl is een merk van Klap Verzekeringsmakelaar, een 100% onafhankelijke assurantiemakelaar sinds 1854.

Is "inloop" meegenomen? Ja, er geldt een onbeperkte "inloopdekking". Fouten gemaakt voor de ingangsdatum van de polis maar ontdekt tijdens de polisperiode, zijn gedekt.

Wat gebeurt er met de polis in geval van faillissement? De polis eindigt dan direct. Fouten van voor faillissementsdatum kunnen gedurende maximaal 4 maanden nog gemeld worden.

Wat gebeurt er met de polis is geval van fusie of overname? De polis zal automatisch een uitloopdekking worden. Fouten voor fusie- of overnamedatum kunnen gemeld worden. Daarnaast heeft verzekerde de mogelijkheid om extra uitloopdekking te kopen.

Dient de verzekerde in een (gerechtelijke) procedure de advocaatkosten voor te schieten? Nee, advocaatkosten worden middels voorschotten aan de verzekerde uitgekeerd. Bovendien is de verzekerde vrij in de keuze van de advocaat.

Dienen wijzigingen in het bestuur of in de raad van commissarissen gemeld te worden? Nee, de polis vermeldt niet de naam en toenaam van de bestuurders of commissarissen. Voormalige, huidige en toekomstige bestuurders vallen automatisch onder de dekking van de polis.

De rechtspersoon richt een nieuwe werkmaatschappij op. Vallen de bestuurders van de werkmaatschappij tevens onder de dekking van de polis? Ja, bestuurders van toekomstige werkmaatschappijen vallen automatisch onder de dekking van de polis, mits de werkmaatschappij kleiner is dan 25% van het geconsolideerde balanstotaal van de groep, en geen financiële onderneming is.

Live chat

Deze website maakt gebruik van Cookies. Door het gebruik te maken van onze site accepteer je de voorwaarden van onze Privacy Policy.