Bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering Verenigingen van Eigenaren (VVE)

Direct premie berekenen

Bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering voor VVE

De bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering biedt de voormalige, huidige en toekomstige bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen bescherming tegen aanspraken op hun privévermogen. Bestuurders en toezichthouders kunnen hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld, hetgeen wil zeggen dat elke persoon afzonderlijk kan worden aangesproken voor de totaal te verhalen vermogensschade, ook al is deze (mede) veroorzaakt door een medebestuurder of -toezichthouder.

Direct premie berekenen

Tegenwoordig weet de rechter steeds beter de weg naar het privévermogen van bestuurders en toezichthouders te vinden. Als gevolg hiervan is een goede bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering steeds meer een noodzaak geworden. Niet alleen groeit het aantal claims tegen bestuurders en toezichthouders, maar wat met name opvalt is dat steeds hogere schadevergoedingen worden verlangd en door de rechter worden toegewezen.

Schadevoorbeelden bestuurders­aansprakelijkheid verenigingen van eigenaren (VVE)

Problemen met aannemer
Nadat het gehele pand opnieuw is gevoegd en geïmpregneerd is het reservefonds van de VVE leeg. In de herfst blijkt dat heel veel bewoners last hebben van vochtige muren en dat het water bij sommige bewoners zelfs langs de muren naar binnen loopt. Het bestuurd van de VVE geeft de aannemer die het werk heeft uitgevoerd opdracht om het pand te inspecteren en waar nodig te herstellen. Het bestuur gaat er van uit dat dit onder de garantie van de aannemer valt. De aannemer komt echter met een behoorlijke rekening en na de weigering van de VVE deze te betalen, dagvaardt de aannemer de bestuurders in privé en vordert nakoming. Hoewel na twee jaar procederen de bestuurders in het gelijk worden gesteld, zijn de kosten van verweer enorm opgelopen. De proceskostenvergoeding waartoe de aannemer wordt veroordeel is niet toereikend om de advocaatkosten van de bestuurders te compenseren en bovendien gaat de aannemer in hoger beroep om het oordeel van de rechtbank aan te vechten.

Direct premie berekenen

Besluitvorming VVE
Het bestuur van een VVE vindt dat het appartementencomplex al twee jaar na oplevering van een verfbeurt toe is. Voor de hiermee verband houdende kosten zal het reservefonds moeten worden aangesproken. In de eerstvolgende VVE vergadering wordt een voorstel hiertoe aan de leden voorgelegd. Sommige leden zijn tegen het voorstel. Zij menen dat het schildersbedrijf geen goed werk heeft afgeleverd en moet worden aangesproken. Uiteindelijk wordt het voorstel van het bestuurd met 51% van de stemming aangenomen en wordt het besluit tot schilderen van het complex snel uitgevoerd. Een groep ontevreden VVE leden vraagt advies aan een advocaat. Deze meent dat het beluit ongeldig is, omdat volgens het reglement hiervoor een 2/3 meerderheid van de stemmen benodigd was. De bestuurder van de VVE worden persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de kosten van de schilderbeurt.

Direct premie berekenen

Onenigheid leden
Op advies van een deskundige besluit het bestuur van een VVE tot aanschaf van een airconditionings- en klimaatbeheersing-systeem. Alhoewel een meerderheid van leden akkoord gaat met de aanschaf, wordt het bestuur aansprakelijk gesteld door een groot aantal leden die van mening zijn dat de aanschaf onnodig en verspillend is geweest. De bestuurders verweren zich met behulp van een advocaat en stellen dat zij zijn afgegaan op het door een deskundige opgestelde klimaat rapport en het feit dat de gezamenlijke ruimtes in de zomer een te hoge temperatuur bereiken. Zij hebben zich zorgvuldig laten voorlichten en het besluit bovendien pas genomen nadat zij de daarvoor in het reglement benodigde meerderheid van stemmen kregen.

Direct premie berekenen

Live chat

Deze website maakt gebruik van Cookies. Door het gebruik te maken van onze site accepteer je de voorwaarden van onze Privacy Policy.