Veelgestelde vragen

Uitbreiding kantine Tennisvereniging De kantine van tennisvereniging T.C. Langs de lijn is niet meer wat het is geweest en is toe aan een grondige verbouwing. De algemene ledenvergadering heeft de voorzitter toestemming gegeven om met een bekende aannemer in zee te gaan. De aannemer gaat voortvarend te werk en maakt aanzienlijke kosten. Als blijkt dat nog meer onderdelen van het pand vervangen moeten worden, zijn de kosten niet meer te overzien. T.C. Langs De Lijn blijkt over onvoldoende liquide middelen te beschikken om deze tegenvaller op te vangen en kan de verplichtingen uit het contract met de aannemer niet nakomen. De aannemer stelt een claim in tegen zowel de voorzitter als de penningmeester, beiden worden hoofdelijk aangesproken in hun privévermogen.

Onvolledige boekhouding Schoonmaakbedrijf Clean Extreme B.V. ondervindt al enige tijd zware concurrentie van een ander modern schoonmaakbedrijf in de buurt. Na driekwart jaar blijkt dat Clean Extreme B.V. definitief de handdoek in de ring moet gooien en vraagt zelf haar faillissement aan. Bij bestudering van de boekhouding merkt de curator dat deze op een aantal punten onvolledig is c.q. niet klopt. Volgens wetgeving staat hiermee vast dat sprake is van "kennelijk onbehoorlijk bestuur". In dat geval geldt een omgekeerde bewijslast, waarbij de bestuurders dienen aan te tonen dat het faillissement niet het gevolg is van het vaststaande onbehoorlijk bestuur. De bestuurders van Clean Extreme B.V. kunnen niet aan de bewijsopdracht voldoen en worden door de curator in hun privévermogen aangesproken.

Onttrekken van vermogen aan dochtermaatschappij Het gaat Holdingmaatschappij CarLeasing B.V. al geruime tijd voor de wind, slechts dochter- onderneming CarLeasing Noord-Holland B.V. ondervindt problemen, doordat enkele grote opdrachten op het laatste moment werden geannuleerd. CarLeasing Noord-Holland B.V. staat aan de rand van de afgrond en dit is de holdingmaatschappij niet ontgaan. Om het vermogen van de dochter-maatschappij veilig te stellen onttrekt de holdingmaatschappij een groot deel van het vermogen van de dochter. Als de dochtermaatschappij uiteindelijk failliet gaat krijgt de curator lucht van de onttrekking die ter elfder uren heeft plaatsgevonden. De curator stelt de bestuurders van de holding persoonlijk aansprakelijk namens de benadeelde crediteuren van de gefailleerde dochter.

Onvoldoende controle kredietwaardigheid leverancier Een voetbalvereniging laat 4 kunstgrasvelden aanleggen. Wat de vereniging niet weet is dat de leverancier financieel gezien al enkele jaren in zwaar weer verkeert. Drie maanden later blijkt dat de leverancier failliet is verklaard. De kunstgrasvelden worden niet geleverd. Als concurrent schuldeiser kan de vereniging fluiten naar haar aanbetaling van € 40.000. De vereniging stelt het 3-koppige bestuur aansprakelijk, aangezien zij de kredietwaardigheid van de contractspartner onvoldoende heeft onderzocht. De bestuursleden zijn ieder hoofdelijk aansprakelijk in hun privévermogen.

Wereldruiterspelen Enkele jaren geleden waren de Wereldruiterspelen een sportief en commercieel succes. Financieel bleek het uiteindelijk allemaal minder succesvol te zijn verlopen. Aan het eind van het evenement resteerde een tekort van € 3.000.000. Tegen de 3 bestuurders van de Stichting Wereldruiterspelen werd destijds een gerechtelijke procedure aangespannen, waarin hen onbehoorlijk bestuur verweten en waarin zij dus persoonlijk aansprakelijk werden gesteld voor de geleden schade.

Kennelijk onbehoorlijk bestuur Een slechte/onvindbare boekhouding of het te laat deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel zijn voldoende grond om op basis van de wetgeving inzake bestuurdersaansprakelijkheid in faillissementen "kennelijk onbehoorlijk bestuur" vast te stellen. Hetgeen u duur kan komen te staan. "Kennelijk onbehoorlijk bestuur" heeft immer tot gevolg dat u als bestuurder met uw hele privévermogen aansprakelijk bent.

Bestellen met faillissement in zicht Ook zonder het aantonen van wanbeleid kunnen bestuurders, op het moment dat ze een onrechtmatige daad verrichten, aansprakelijk worden gesteld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het doorgaan met bestellen op krediet terwijl het faillissement reeds in zicht is. Leveranciers die met lege handen achterblijven doen in zulke gevallen steeds vaker een beroep op de bestuurder omdat hij reeeds ten tijde van de bestelling wist of had moeten weten dat het bedrijf niet in staat was de nota te voldoen.

Niet of te laat melden van belastingachterstand De Belastingdienst en uitvoeringsinstanties zitten op rozen bij faillissementen. Vanaf het moment dat een bedrijf de belasting en premies niet kan voldoen en het te laat meldt, is de bestuurder automatisch hoofdelijk aansprakelijk.

Interne aansprakelijkheid Het bedrijf beschuldigt een voormalige bestuurder van het nemen van onnodig veel risico bij het ontwikkelen van een nieuw product en stelt een claim tegen de bestuurder in. De verzekeraar staat in dit geval de voormalige bestuurder bij in zijn verweer tegen het bedrijf.

Onderzoek Teneinde te bepalen of er mogelijk "fouten" zijn gemaakt, wordt een bedrijf geconfronteerd met een gerechtelijk vooronderzoek. De bestuurder wordt verplicht te verschijnen, al dan niet met een advocaat, en informatie te verstrekken. Alhoewel er nog geen sprake is van een claim worden er wel kosten gemaakt die gelukkig gedekt zijn onder de aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen.

Live chat

Deze website maakt gebruik van Cookies. Door het gebruik te maken van onze site accepteer je de voorwaarden van onze Privacy Policy.