Bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering
bestuurders en commissarissen van bedrijven

Direct premie berekenen

Bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering
voor bedrijven

De bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering biedt de voormalige, huidige en toekomstige bestuurders en commissarissen van besloten en naamloze vennootschappen bescherming tegen aanspraken op hun privévermogen. Bestuurders en commissarissen kunnen hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld, hetgeen wil zeggen dat elke persoon afzonderlijk kan worden aangesproken voor de totaal te verhalen vermogensschade, ook al is deze (mede) veroorzaakt door een medebestuurder of -commissaris.

Direct premie berekenen

Tegenwoordig weet de rechter steeds beter de weg naar het privévermogen van bestuurders en commissarissen te vinden. Als gevolg hiervan is een goede bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering steeds meer een noodzaak geworden. Niet alleen groeit het aantal claims tegen bestuurders en commissarissen, maar wat met name opvalt is dat steeds hogere schadevergoedingen worden verlangd en door de rechter worden toegewezen.

Schadevoorbeelden bestuurders­aansprakelijkheid naamloze en besloten vennootschappen

Onverantwoord investeren
De directeur van een winkelketen die biologisch brood verkoopt ondervindt dat er de laatste jaren veel concurrenten op de biologische broodmarkt zijn toegetreden en dat zijn omzet zwaar onder druk is komen te staan. Hij besluit om naast om naast zijn broodwinkels een broodwebshop te starten. Hij pakt het groots aan en gaat in zee met een vooraanstaand webdesignbedrijf en dito reclamebureau. Die kosten van het ontwikkelen en de lancering van de website vallen erg tegen. Bovendien blijkt na een jaar dat de omzet niet is toegenomen, maar zelfs verder is gedaald. Zijn doelgroep koopt nog steeds het liefst brood vers in de winkel. Uiteindelijk wordt een dusdanig groot verlies geleden dat de winkelketen haar verplichtingen niet meer kan nakomen en failleert. Een aantal grote leveranciers stelt de directeur persoonlijk aansprakelijk voor de nog openstaande vorderingen. Zij leggen beslag op de woning van de directeur en starten een procedure tegen hem. De leveranciers stellen dat de directeur ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door op een moment dat de winkelketen er financieel al slecht voor stond zonder goed marktonderzoek te besluiten om excessieve kosten voor de website te maken. De directeur erkent dat hij met de kennis van de destijds anders zou hebben besloten, maar meent dat hem geen ernstig verwijt kan worden gemaakt, omdat investeren in vernieuwende initiatieven de enige mogelijkheid was om de winkelketen weer financieel gezond te maken. De directeur wordt nu geconfronteerd met hoge verweerkosten en beslag op zijn woning.

Direct premie berekenen

Kredietwaardigheid contractspartner
Een textielonderneming uit Twente sluit voor een groot bedrag een contract met een klant uit Tsjechië voor het leveren van een kledinglijn met eigen opdruk. In het contract is bepaald dat de kleding bedrukt zal worden op het moment dat het overeengekomen bedrag volledig door de textielonderneming is ontvangen. Nadat de klant heeft bevestigd dat hij zijn bank de opdracht heeft gegeven om de betaling uit te voeren, wordt de kleding bedrukt en geleverd. Nog voordat de betaling door de bank was uitgevoerd gaat de bank failliet. De aandeelhouders van de textielonderneming stellen de bestuurders persoonlijk aansprakelijk zij zijn van mening dat de bestuurders, door de kleding al te bedrukken en te leveren voordat het bedrag daadwerkelijk was ontvangen, hun taak onbehoorlijk hebben vervuld.

Direct premie berekenen

Aandelenverkoop
De statutair directeur van een B.V. heeft conform het vereiste in de statuten de goedkeuring van de Raad van Commissarissen gekregen voor een optie tot verkoop van aandelen in een deelneming. De B.V. stelt zowel de inmiddels afgetreden statutair directeur als de commissarissen aansprakelijk voor de schade die zij heeft geleden, doordat de aandelen voor een veel te lage prijs zijn verkocht. De directeur zou zijn taak onbehoorlijk hebben vervuld door voorafgaande aan de verkoop onvolledige en onjuiste informatie te hebben verstrekt. De commissarissen zouden hun besluit tot goedkeuring van de aandelenverkoop onvoldoende grondig en onvoldoende gedocumenteerd hebben genomen en daardoor verwijtbaar hebben gehandeld.

Direct premie berekenen

Live chat

Deze website maakt gebruik van Cookies. Door het gebruik te maken van onze site accepteer je de voorwaarden van onze Privacy Policy.