Bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering
bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen

Direct premie berekenen

Bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering
voor verenigingen en stichtingen

De bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering biedt de voormalige, huidige en toekomstige bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen bescherming tegen aanspraken op hun privévermogen. Bestuurders en toezichthouders kunnen hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld, hetgeen wil zeggen dat elke persoon afzonderlijk kan worden aangesproken voor de totaal te verhalen vermogensschade, ook al is deze (mede) veroorzaakt door een medebestuurder of -toezichthouder.

Direct premie berekenen

Tegenwoordig weet de rechter steeds beter de weg naar het privévermogen van bestuurders en toezichthouders te vinden. Als gevolg hiervan is een goede bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering steeds meer een noodzaak geworden. Niet alleen groeit het aantal claims tegen bestuurders en toezichthouders, maar wat met name opvalt is dat steeds hogere schadevergoedingen worden verlangd en door de rechter worden toegewezen.

Schadevoorbeelden bestuurders­aansprakelijkheid verenigingen en stichtingen

Bevoegdheden bestuur
De oud voorzitter van een stichting wordt aansprakelijk gesteld door de stichting voor de schade die de stichting denkt te lijden als gevolg van het handelen van de oud voorzitter. De oud voorzitter zou destijds in strijd met de staturen zonder goedkeuring van de andere bestuursleden de arbeidsvoorwaarden van de algemeen directeur hebben aangepast. De claim is € 5,5 mio, bestaande uit de extra kosten van de toegezegde pensioenregeling en een hogere tantième regeling. In de statuten was bepaald dat slechts het voltallige bestuurd bevoegd was tot het vaststellen en aanpassen van arbeidsvoorwaarden. De oud voorzitter wordt vanwege deze bepaling verweten ernstig verwijtbaar te hebben gehandeld. Er is geen formeel delegatiebesluit en om die reden heeft de oud voorzitter een lastige bewijspositie. Namens de oud voorzitter wordt het verweer gevoerd dat er geen sprake is van een ernstige verwijtbaarheid en het causaal verband ontbreekt.

Direct premie berekenen

Verdwijning geld uit kas sportvereniging
Er is geld uit de kas van een grote sportvereniging verdwenen en alle bestuurders worden aansprakelijk gesteld voor het tekort. Na een langdurige procedure kunnen uiteindelijk alle bestuurders, behalve de schuldige bestuurder, aantonen dat er geen sprake is van ernstige verwijtbaarheid. De schuldige bestuurder wordt veroordeeld tot terugbetaling van het bedrag aan de kas. De naam van de andere bestuurders wordt gerehabiliteerd.

Direct premie berekenen

Te laag bezoekers aantal festival
Het bestuur van een stichting organiseert een groot cultureel festival. Na afloop van het festival blijkt dat het bezoekersaantal sterk afwijkt van de inschatting van de bestuurders. Er ontstaat een groot tekort in de begroting en de stichting gaat uiteindelijk failliet. De curator van de stichting stelt de bestuursleden van de stichting persoonlijk aansprakelijk. Volgens de curator hebben de bestuurders onvoldoende onderzoek gedaan naar het aantal te verwachten bezoekers en onvoldoende rekening gehouden met het feit dat een soortgelijk festival in hetzelfde weekend plaats vond.

Direct premie berekenen

Kredietwaardigheid contractpartner
Een hockeyvereniging besluit nieuwe geavanceerde watervelden aan te leggen waarop geen algen kunnen groeien en waardoor de begroting voor onderhoudskosten aanzienlijk omlaag kan. De vereniging betaalt een groot deel van de contractsom aan. Tijdens de eerste week van de aanleg van het veld gaat het gespecialiseerde bedrijf, dat is aangeraden door de penningmeester, failliet en is de vereniging haar volledige aanbetaling kwijt. De vereniging stelt alle bestuursleden aansprakelijk, omdat zij de kredietwaardigheid van het bedrijf onvoldoende hebben gecontroleerd en alleen zijn afgegaan op het advies van de penningmeester, die bevriend blijkt te zijn met de eigenaar van het failliete bedrijf.

Direct premie berekenen

Live chat

Deze website maakt gebruik van Cookies. Door het gebruik te maken van onze site accepteer je de voorwaarden van onze Privacy Policy.